Dostawa

Zamówienia przyjmujemy 7 dni w tygodniu od godziny 12.00 do 21.30

1. Zamówienia w obrębie naszej restauracji do 10km dowożone są w kwocie 0 zł brutto oraz:

  • dla zamówień od 10 do 15 kilometrów koszt wynosi 8 zł brutto
  • dla zamówień od 15 do 20 kilometrów koszt dostawy wynosi 20 zł brutto

2. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 15 do maksymalnie 75 minut od momentu przyjęcia lub zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji, złe warunki atmosferyczne etc.) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego.

3. W przypadku wyboru dokładnej godziny realizacji Zamówienia – Restauracja dostarczy je na określoną godzinę z marginesem czasowym +/- 15 minut.

4. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane w Zamówieniu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu maksymalnie 5 minut zostanie poinformowany przez Restaurację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przewidywanym czasie jego dostarczenia lub odrzuceniu Zamówienia z podaniem przyczyny. Ww. informacja zostanie przekazana drogą mailową lub telefoniczną.


Najczęściej kupowane

Informacja

Tagi